Rita Sommerseth ny dosent


Rita Sommerseth er tildelt kvalifikasjonsopprykk til dosent i sosialt arbeid og psykisk helsearbeid fra 1. april 2009.

Dosentstillingen ble opprettet i 2003 som en ny stillingskategori over førstelektor. Stillingen er en toppstilling innenfor undervisning, læring, formidling og forskning på høyt nivå. Opprykksordning fra førstelektor til dosent ble innført sommeren 2007.

Sommerseth er cand.socion fra Universitetet i Trondheim med hovedfag i sosialt arbeid. Hun kom til universitetet i 1997, da som høgskolelektor i psykologi.

Sosialt arbeid
Fra 1999 han hun vært fast ansatt som høgskolelektor i psykisk helsearbeid, først med hovedansvar for fordypning i sosialt arbeid og senere hovedansvar for fordypning i psykososialt arbeid. I 2004 ble hun tildelt kvalifikasjonsopprykk til førstelektor i sosialt arbeid og psykisk helsearbeid.

Sommerseth er i dag tilknyttet Institutt for helsefag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (03.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Rita Sommerseth
Rita Sommerseth er nå blitt dosent ved Universitetet i Stavanger.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no