Bli med i Bedriftskunstforeningen


Har noen lagt merke til UiS BKFs juleutlodningsutstilling som nå henger på kantineområde i Kitty Kiellands hus? Den henger til og med foreningens julesammenkomst og utlodningsmøte den 9. desember 2009.

UiS’ bedriftskunstforening har som formål å arbeide for økt kunnskap og forståelse av god kunst gjennom innkjøp og utlodning av kunstverk, samt organisering av eventuelle omvisninger, studiebesøk, foredrag og samarbeid med andre organisasjoner med liknende formål. I år er følgende med i styret: Åse Amundsen, Elisabeth Berge, Bente Dale, Tor Jakobsen, Joan S Rongen, Kirsten Sikveland, Inger Elise Svela og Gry Åse Tjørhom.

- Vi har en treårig syklus. Ansatte på UiS kan tegne medlemskap fra syklusstart, eller etterpå, og bidra med kr 100,- hver måned, som trekkes fra lønnsbetaling. Dersom en ansatt velger å bli medlem etter at syklus er påbegynt, må han eller hun innbetale hele medlemskontingenten fra utlodningssyklusstart, forteller årets styreformann Joan S Rongen.

Minst én A-gevinst
Styremedlem Kirsten Sikveland supplerer:

- Når en ansatt blir medlem i BKF, er han eller hun garantert å vinne én A-gevinst i løpet av syklusen. I tillegg er det mulig å vinne en B-gevinst i et av de årene en ikke har vunnet en A-gevinst. Kunstverkene henges opp rundt om på universitetsområde til glede for både medlemmer og andre ansatte, etter hvert som de blir kjøpt inn. De samles i Kitty Kiellands hus noen uker før juleutlodningen.

Hvert medlem er garantert å vinne en A-gevinst med en verdi som overstiger selvfinansiering (kr 3600) gjennom sitt medlemskap. Dette fordi UiS’ velferdsutvalg pleier å bidra med støtte hvert år. I tillegg er det ikke sjelden at kunsten kjøpes med spesielle gallerirabatter, som bedriftskunstforeningen oppnår.

- Styret har en innkjøpsstrategi og kjøper inn kunst i ulike medier og forskjellig stil, men av høy kvalitet, sier Gry Åse Tjørhom, som er årets kasserer.

Rabatt
Fordi BKF har inngått en innrammingsavtale, kan UiS’ BKF få 30% rabatt på innramming av sine innkjøpte bilder. I tillegg får BKF-medlemmene et medlemskort som gir dem mulighet til å selv få 20% rabatt på privatinnramming hos vår leverandør. I tilegg er UiS BKF medlem av Norsk Forening for Grafisk Kunst, som betyr at vi får tildelt noen spennende grafiske verk hvert år.

- Vi har en årlig utlodningskveld i desember med forfriskninger og litt spenning – fordi vinnerne samles til loddtrekning av kunst, forklarer sekretæren Tor Jakobsen.

BKF sender ut kunstlister og kunstner-CV-er for alle som er representert, slik at medlemmene får med seg de viktige vita når de foretar sine kunstprioriteringer og –valg. Videre har BKF et årsmøte og har startet en tradisjon om at et lite kunstverk loddes ut i denne sammenheng. Fra og med neste år vil det gjelde om de medlemmene som møter opp på årsmøtet.

Tur til Hå
UiS BKF satser på å få til minst en tilleggsaktivitet for medlemmer hvert år. I 2009, ble det en Kunstreise til Hå Gamle Prestegård i samarbeid med velferdsutvalget, også åpen for alle ansatte.

Er dere interessert i å være med?
En ny tre-årssyklus begynner fra og med januar 2010.
Ta kontakt med BKFs sekretær Tor Jakobsen.
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (04.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol