Prisendring i SiS Kafé


Fra 1. januar 2010 må SiS kafé innføre et topprissystem med skille mellom ordinær pris og studentpris. For å få studentpris må studentene vise studentbevis/legitimasjon og semesterkvittering.

Alle studentkafeer i Norge må forholde seg til innskjerping av gjeldende lovgivning for merverdiavgift (mva) for kafedrift og konkurransereglene.

Ingen studentkafeer har lenger anledning til å la andre enn studenter ha fordel av gratis lokaler og utstyr fra utdanningsinstitusjonen. Kunnskapsdepartementet har pålagt studentkafeene å dokumentere dette i årsregnskapet.

Salg til andre enn studenter vil samtidig, og i tråd med merverdiavgiftslovgivingen, bli tillagt mva på samme måte som for andre serveringssteder. Tar du maten med deg er mva-satsen 14%, mens hvis du spiser i kafèlokalet er den 25%.

SiS kafé beklager at disse påleggene medfører en merkbar prisøkning for ikke-studenter fra og med 1. januar 2010.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med

- daglig leder SiS kafé Arve Kristiansen, telefon 934 22 422
- adm.dir. Ellinor Svela, telefon 901 41 141

Med vennlig hilsen oss i SiS kafé
 


Sist oppdatert av (01.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol