Mobbing og gruppetilhørighet blant ungdom


Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem ved UiS holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 2. desember 2009, kl. 18.00-19.30, Arkeologisk museum i Stavanger, kafeen.

Kveldens tema er Hvorfor mobber Jarek fra Polen, og hvorfor mobber Eirik fra Norge? Mobbing og gruppetilhørighet blant ungdom.

Foredraget tar utgangspunkt i de viktigste funnene fra et doktorgradsarbeid om tilpasningsproblem blant innvandrerungdom.  Fokus er på sosiokulturell tilpasning, nærmare bestemt på mobbing og hva mobbing kan henge sammen med. Funnene tilsier interessante forskjeller mellom norske gutter og innvandrergutter mht. hva som kan være årsak til mobbing.


Sist oppdatert av (30.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol