Kristne runekors på feil sted!


Tirsdagsforedrag ved arkeolog Helge Sørheim 17. november kl. 18.30 på Arkeologisk museum. Et lite blykors med en runeinnskrift med sitater fra bibelen og fra kristne middelalderdikt ble funnet i en hedensk gravhaug på Sande ved Sola flyplass. Hvorfor er et kristent kors blitt plassert i en hedensk gravhaug?

Korset dateres til 1200 - 1300-tallet. Det er funnet et tjuetalls liknende blykors i Norge, ganske mange av dem er faktisk funnet i gamle Stavanger bispedømme. Flere av blykorsene har inskripsjoner, helst med runer men også med latinske bokstaver. Vi kan forstå meningen med å legge et slikt kors i en kristen grav, men rundt halvparten av korsene er funnet i et hedensk gravminne.

Flere av blykorsene vil for anledningen bli utstilt i utstillingen "Runer - fra graffiti til gravskrift" som for tiden vises på museet.

Det annonserte foredraget med Geir Atle Ersland utgår.


 


Sist oppdatert av (13.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no