Invitasjon til seminar


Prekubator inviterer forskningsmiljøene og andre samarbeidspartnere til et erfaringsutvekslingsseminar i Måltidets Hus 1. desember.

Det blir en samling for å informere om FORNY (forskningsbasert nyskaping) og Innomed (behovsdrevet innovasjon).

Vi utveksler erfaring om prosjekt og kommersialiseringsprosess, hvor konstruktiv kritikk til prosess, tilrettelegging og resultat er velkomment. Et viktig underliggende spørsmål er hvordan kan vi få flere spennende prosjekter opp og frem.

Seminaret er for alle som er tilknyttet, eller har interesse innen, forsknings-og innovasjonsprosesser, innen teknologiutvikling og tjenesteutvikling.

Positive ringvirkninger
PrekubatorTTO skal bidra til at det skapes verdier fra forskning i form av nye arbeidsplasser, produkter og tjenester. Videre skal aktiviteten i Prekubator gi positive ringvirkninger for forskningsmiljøene, næringslivet og samfunnet.

Dette skjer blant annet via FORNY programmet i Rogaland, som er finansiert av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, samt INNOMED, programmet for behovsdrevet Innovasjon, finansiert av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge.

I tillegg støtter Rogaland fylkeskommune opp om aktiviteten.

Påmelding
Interesserte må sende påmelding innen tirsdag 24.november på mail til Åshild Finnestad på IRIS.
Les hele programmet her (pdf, 275 kb)


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (12.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no