Foredrag om Høyres glemte nestor


I 1880-årene var J.C. Heuch en av landets ledende konservative politikere. Førsteamanuensis Helje Kringlebotn Sødal (UiA) holder foredrag om Heuch i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 11. november kl. 18.00. Foredraget finner sted i kafeen på Arkeologisk museum i Stavanger.

Heuch var ønsket som kirkeminister i et eventuelt ”militært ministerium” i det turbulente riksrettsåret 1884, han forhindret etableringen av en moderat-konservativ regjering samme år, og han var med på å utforme Høyres første program. Som stortingspolitiker seks år senere er Heuch mest kjent for flammende innlegg mot kvinnestemmerett.

Makten hans berodde dels på en bred kontaktflate som omfattet kongehuset så vel som bedehusfolket, dels på retoriske evner. Heuch regnet polemikk som den ”rette kirkelige Stridsmaade” og gikk verbalt i strupen på samtidens kjendiser som Bjørnstjerne Bjørnson og Georg Brandes – og lokalt Lars Oftedal. Folk sto i kø for å høre ham preke og foredra, i Norge som i utlandet, og skriftene hans gikk i store opplag.

Dette foredraget utforsker deler av den politiske virksomheten til Høyres glemte nestor og viser hvordan polemikk var Heuchs viktigste våpen i kampen for en konservativ stat og en Kristus-tro kirke.


Sist oppdatert av (10.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol