Gaute Einevoll i torsdagsseminar i naturvitenskap


Professor Gaute Einevoll, Universitetet for miljø og biovitenskap, holder foredraget "Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?" i seminar i naturvitenskap torsdag 12, november kl. 14.15.

Foredraget finner sted i rom A 204, Kjølv Egelands hus

Om foredraget

"Et av de viktigste utviklingstrekk i dagens naturvitenskap er den økte bruk av metoder fra fysikk, matematikk og informatikk til å studere levende systemer.  I foredraget vil Einevoll snakke om hvordan nerveceller og nettverk av nerveceller kan modelleres med matematikk og hvordan dette muliggjør vesentlig bedre forståelse av hvordan hjernen virker og hvordan vi tenker."

Videre vil Einevoll diskutere hvordan nye ikke-invasive målemetoder gjør det mulig å kikke inn i hjernen og måle hva vi tenker.

 Per A. Amundsen og Henning Knutsen ønsker velkommen.


Sist oppdatert av (10.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol