Helene Uri til UiS


Hva er universitetskultur? Det blir tema på dagsseminar for doktorgradsstipendiater og veiledere 20. november. Forfatter Helene Uri innleder og snakker ut fra boken sin «De beste blant oss», som er fra et universitetsmiljø.

Forskningen doktorgradsstipendiater utfører, er en svært viktig del av universitetets forskning, sier førsteamanuensis ved humanistisk fakultet, Per Henning Uppstad. Derfor setter universitetet hvert år av en dag til seminar for både ph.d.-kandidater og veiledere. I løpet av en dag på Sola Strandhotell håper Uppstad at deltakerne skal bli klokere på hva som må til for å få best mulig forskning.

– Vi ønsker et godt miljø for både stipendiater og veiledere, og har laget et program som har en klar rød tråd om universitetskultur, sier Uppstad.

Professor Frank Asche og professor Ragnar Tveterås skal snakke om miljøbygging og veiledning. Hvordan involveres stipendiater i forskning, og hvilken plass har egentlig stipendiatene i forskningsmiljøene? Temaet skal opp i en paneldebatt.

Men Uppstad glad for at han først kan krydre programmet med forfatter Helene Uri. Hun innleder med utgangspunkt i romanen sin «De beste blant oss».

– Det er kanskje litt frekt å la Helene Uri snakke ut fra boken sin som handler om ukultur på en slik dag, men det er et innlegg som er godt egnet for debatt, sier Per Henning Uppstad.

En annen viktig tråd gjennom programmet er hvordan stipendiater kan bli selvstendige og ansvarlige forskere. Ifølge Uppstad er det nyttig for stipendiater og veiledere å forstå hvor viktig det er å være en del av et miljø, men samtidig kunne ta egne avgjørelser. Ønsket er at stipendiatene gjennom forskerutdanningen skal få vann på møllen og bli i stand til å sette ideer ut i livet etter disputasen.

Publiseringskultur er også et tema som blir tatt opp. Hvem skal være medforfattere, hvem sier ja og nei, er det press og ukultur? Her vil de se på små og store grep som kan føre til fruktbare spørsmål.

Vil du være med på seminaret, er påmeldingsfristen 12. november. Skriv en mail til Hilde Skare.

Program


Sist oppdatert av (11.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol