20 års mobbekamp


Senter for åtferdsforsking reddar liv gjennom forskinga si, sa forskings- og høgare utdanningsminister Tora Aasland då ho talte på senteret sin jubileumskonferanse i går.

”Stopp, ikkje mobb, dette her é kameraten min”, song elever frå Madlamark skule så det ljoma i veggane på Atlantic Hotell i går. Dei hadde t-skjorter med Zero på brystet, eit av dei mange vellykka konsepta frå SAF. Ein heil konferansesal med 100 deltakarar frå inn- og utland vart rørde av elevane og bodskapen deira.

Statsråd Tora Aasland la ikkje skjul på at ho er imponert over arbeidet til Senter for åtferdsforsking (SAF) gjennom to tiår.

- Takk til dykk modige som starta SAF. Arbeidet dykk gjer med barn som bryt med det normale, er viktig. SAF har lukkast ved å søkje kunnskap og finne åtak som fungerer, sa statsråden.

- Barn treng SAF
Aasland understreka at problemstillingane frå 1989 diverre er like aktuelle i dag.

- Barn og unge treng SAF. Forskinga dykkar kan bidra til eit liv utan mobbing. Dykk kan redde liv, sa ho, og lova at departementet vil bruke SAF også i framtida.

SAF vart etablert i 1989 og er i dag eit statleg kompetansesenter for forskingsbaserte spesialpedagogikk. Sidan 1999 har senteret vore landsdekkjande. Det er organisert som ei eining under Det humanistiske fakultetet ved UiS.

20-årsjubileet vart markert med ei jubileumskonferanse i Stavanger. Programmet inneheldt plenumsforedrag og nettverksmøte for tre grupper.

Hjørnestein på universitetet
UiS feira i førre veke at universitetet er fem år. Då rektor Aslaug Mikkelsen opna konferansen, minna ho om at SAF var utslagsgivande for universitetsstatusen.

- Senteret er ein hjørnestein på universitetet, men ikkje minst er det dei sårbare si vaktbikkje. Det systematiske arbeidet til SAF har gitt resultat, mellom anna i programma Respekt og Zero, sa ho og streka under at professor Erling Roland tok ein personleg risiko då han etablerte SAF.

Mikkelsen opplyste også om at forskingsresultata frå SAF i dag finnest i ei rekkje studieprogram ved UiS.

- Eg vil rette ein stor gratulasjon til dei 29 tilsette ved senteret og ynskje lykke til vidare, sa Mikkelsen.
 


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Bodskapen frå elevane på Madlamark skule var klar: "Ikkje mobb kameraten min".
Bilete av forskings- og høgare utdanningsminister Tora Aasland
Forskings- og høgare utdanningsminister Tora Aasland rosa SAF for det 20 år lange arbeidet mot mobbing.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER