Jacob Jervell æresdoktor ved UiS


Jacob Stephan Jervell (84) ble i dag utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Stavanger. Jervell får hedersbevisningen for sin store innsats innen forskning og for sin markante rolle i den offentlige debatt.

Jervell fikk overrakt prisen av rektor Aslaug Mikkelsen under feiringen av universitetets femårsdag 29. oktober.

Bakgrunnen er at Jervell har en stor vitenskapelig og populærvitenskapelig produksjon. Gjennom sitt engasjement i kirkelige, diakonale og politiske spørsmål har den kjente teologen spilt en markant rolle i den offentlige debatten i Norge.

Jervell har også en sterk tilknytning til Universitetet i Stavanger, ettersom han i to perioder satt som eksternt medlem i styret for Høgskolen i Stavanger (1997-2003).

Overrasket
Alt dette til tross, kom hedersbevisningen fullstendig uventet på 84-åringen.

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket. Universitetet i Stavanger omtales gjerne som oljeuniversitetet, men av alle ting blir en teolog utnevnt til æresdoktor. Det sier noe om at UiS makter å se utover sine egne fagområder. Dette hadde jeg ærlig talt ikke drømt om, sier Jervell til uis.no.

Ikke fem år
Det var en rørt Jervell som mottok stående applaus i Tjodhallen på UiS torsdag ettermiddag. I takketalen sa han at han gjerne ville dele æresdoktoratet burde med tidligere rektor Erik Leif Eriksen, strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes og tidligere direktør Inger Østensjø.

Men at universitetet feiret sin femårsdag, ville det tidligere styremedlemmet ikke vite noe av.

- Allerede i 1997 fungerte Høgskolen i Stavanger som et universitet. Det departementet gjorde for fem år siden, var ikke annet enn å konstatere at det hadde vokst frem et universitet i Stavanger. Dette er det første universitetet i Norge som oppnevnte seg selv, sa Jervell.

Professor og rektor
Teologen har et langt liv i akademia bak seg. Han har vært tilknyttet Universitetet i Oslo der han har fungert som professor i bibelvitenskap og dekanus ved Det teologiske fakultet samt vært prorektor.

Jervell har vært tilknyttet Universitetet i Tromsø som professor II, og har hatt gjestestillinger ved flere utenlandske universiteter, deriblant Lund, Yale og Århus. Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, æresdoktor ved Århus universitet og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Etisk næringsliv
I sine perioder som styremedlem ved Universitetet i Stavanger viste han enestående stor kunnskap, innsikt og interesse for høyere utdanning og forskning. Slik bidro han i betydelig grad til oppbygging av Høgskolen i Stavanger til Universitetet i Stavanger.

I senere år har hans offentlige engasjement rettet seg mer mot kirkepolitiske utspill, ved siden av at han har reist etiske utfordringer til norsk næringsliv og helsevesen.

Les mer om universitetets femårsdag her


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (30.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol