Ny kopieringsavtale sikrer raskere levering av artikler


En ny avtale med Kopinor gjør at en del av artiklene som bestilles fra biblioteket kan leveres raskere

Tidligere dette året ble det forhandlet fram en avtale med Kopinor for bibliotek i norske universitet og høgskoler. I følge denne avtalen er det lov å skanne artikler og sende dem som PDF til sluttbruker. Ved å gjøre dette slipper vi å sende artiklene i internposten, noe som vil korte ned leveringstiden.

Dette gjelder bare for tidsskrifter som biblioteket har i trykt form. Artikler fra tidsskrifter som biblioteket har kun i digital form må fortsatt skrives ut og sendes som papirkopi.

En annen nyvinning i denne avtalen er at bibliotek kan skanne artikler og sende dem som PDF til hverandre. Dette betyr at når vi bestiller en artikkel fra et annet bibliotek som skanner slipper vi å vente på at artikkelen kommer i posten. Dette vil også bidra til å korte ned leveringstiden til sluttbruker.

Siden dette er en ganske ny avtale har ikke alle bibliotek fått innarbeidet rutiner for dette ennå. Her på UBiS har vi begynt med skanning nå i det siste, og vi har vært gjennom en periode med opplæring og implementering av dette i våre rutiner. Fra begynnelsen av neste år regner vi med at de fleste norske universitets- og høgskolebibliotek vil ha begynt med skanning av artikler. Dette åpner for et bedre og mer effektivt lånesamarbeid bibliotekene mellom, noe som vil komme våre brukere til gode.

Den nye avtalen gjelder ikke for noter og aviser, de er det fortsatt ikke lov å sende i digital form.

Derom du lurer på hva som er lov og ikke lov i følge den nye avtalen kan du klikke her for å studere alle detaljer.


Sist oppdatert av John David Didriksen (27.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol