Rehnman ny professor ved UiS


Sebastian Rehnman er tildelt personlig opprykk til professor innenfor filosofi fra 15.09.2009.

Rehnman har studert teologi, filosofi, klassisk språk samt ide- og vitenskapshistorie ved Gøteborg universitet. D.Phil graden avla han ved University of Oxford i 1997. Fra mars 2008 har han vært fast ansatt som førsteamanuensis i filosofi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag. Han er også professor II i religionsfilosofi ved Misjonshøgskolen i Stavanger.


Sist oppdatert av (07.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol