Prekubator TTO på UiS


Prekubator Technology Transfer Office jobber for å få opp og frem gode idèer ved forskningsmiljøene i Rogaland. Hver tirsdag og torsdag har Prekubator TTO prosjektkontor på UiS.

Prekubator sitter i dag på universitetsområdet sør i iPark, men har også fått prosjektkontor i Kjølv Egelands hus ved Tek. Nat. Administrasjonen sentralt på universitetsområdet (kontornr. D 326).

Opprettelsen av prosjektkontoret er en viktig milepæl i selskapets strategi for vekst.

- Tilstedeværelse i miljøet vil gjøre det enklere å følge opp prosjekter samtidig som det blir enklere for den enkelte ansatte å ta kontakt. Det kan være en uformell samtale rundt en idé, et patenterings- og publiseringsspørsmål eller et kontraktsspørsmål for eksempel knyttet til Intellectual Property Rights, sier Anne Cathrin Østebø, adm.dir. i Prekubator TTO.

- Det er utvilsomt lettere for folk å droppe innom for en god kopp kaffe og slå av en prat, enn å ringe for å avtale et møte, skyter Olav Mellemstrand inn.

Prekubator TTO er ansvarlig for Norges forskningsråds FORNY- program i Rogaland og er forskningsmiljøenes kompetansesenter innen forskningsbasert innovasjon.

Se også Prekubator sine nettsider.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol