Tre nye professorer ved UiS


Tore Markeset og Preben H Lindøe er tildelt personlig opprykk til prosfessor ved UiS. Reidar J Mykletun er fast ansatt som professor ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Norsk Hotellhøgskole.

Tore Markeset er tildelt personlig opprykk til professor i maskinteknikk med fagområde drift og vedlikehold fra 15.09.2009. Han avla sin M.Sc-eksamen i ”Mechanical Engineering, Design and Controls” ved University of Minnesota i 1991, og fikk sin doktorgrad i offshoreteknologi ved universitetet i 2003. I juni samme år ble han ansatt som førsteamanuensis ved Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

Preben H. Lindøe er tildelt personlig opprykk til professor i samfunnssikkerhet fra 15.09.2008. Lindøe tok i 1992 graden Dr.ing. på avhandlingen “Internkontroll – krysspress mellom byråkratisk kontroll og aktiv medvirkning” ved NTNU. Han har siden 2005 vært fast ansatt som førsteamanuensis i samfunnssikkerhet ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Reidar J Mykletun er fast ansatt som professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Norsk Hotellhøgskole fra 10.05.2009. Dette på bakgrunn av kompetanseerklæring etter midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling. Mykletun tok doktorgraden i filosofi ved Universitetet i Bergen i 1988. Han har vært ansatt som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Norsk hotellhøgskole siden 1994. I en lengre periode har han vært valgt som dekan ved Avdeling Norsk hotellhøgskole. Fra 1985 til 1994 var han ansatt som seniorforsker og forskningsleder ved IRIS.
 


Sist oppdatert av (02.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol