Nytt elektronisk rekrutteringssystem


I siste halvdel av oktober tar UiS i bruk SAP eRecruiting som elektronisk rekrutteringsverktøy.

SAP eRecruiting gir støtte til hele rekrutteringsprosessen, fra utlysning til tilsetting. Systemet legger til rette for elektroniske rutiner, blant annet i korrespondansen med søkerne, vurdering og rangering av søkerne osv. Dette vil bidra til raskere, mer effektive og ikke minst kvalitativt bedre rekrutteringsprosesser, med bedre beslutningsgrunnlag for lederne. Fra søkernes side vil prosessene først og fremst fremstå som mer profesjonelle, men også enklere.

I første omgang vil systemet kun bli tatt i bruk for teknisk-/administrative stillinger, men allerede 1. januar 2010 er planen å ta det i bruk også for vitenskapelige stillinger.

Foruten personalmedarbeiderne vil både ledere og tilsettingsrådsmedlemmer være brukere av systemet. Fra 1. januar vil også medlemmer av tilsettingsutvalgene bruke systemet i en viss utstrekning.

For ytterligere informasjon henvises til faktaark fra SSØ (pdf - 3 mb) og til presentasjon ( ppt - 268 kb) som gir et overblikk over funksjonalitet og fordeler.
 


Sist oppdatert av (29.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol