Kvifor utvandrar folk? Migrasjon på grunn av økonomi, kultur eller økologi


Tysdag 13. oktober kl. 18.30 i auditoriet på Arkeologisk museum. Foredrag av Nils O. Østrem, historiker: «Kvifor utvandrar folk? Migrasjon på grunn av økonomi, kultur eller økologi»

Den enkelte utvandrar emigrerer gjerne på grunnlag av kulturell bakgrunn. Aktørane si eigenoppfatning av både tilstanden på staden dei reiser ifrå og forventningar om forholda på den nye staden dei drar til, er bestemmande for å utvandra. Omgrepet kultur kan sjåast som ein hovudforklaring for emigrasjon. Men kor står utvandrarkulturen i forhold til økonomi og økologi?


Sist oppdatert av (12.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol