Senter for atferdsforskning søker sekretær


Senter for atferdsforskning ved UiS har ledig stilling fra 01.10.2009.

Senter for atferdsforskning er et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter som arbeider for å redusere omfanget av sosiale og emosjonelle vansker i skoler og barnehager i Norge. Senteret tilbyr kompetanseutviklingsprogrammer, det drives utstrakt forskning og det gis undervisning og veiledning overfor studenter.

Arbeidsoppgaver:
• sentralbordtjenester
• innkjøp, salg, utsending av materiell
• lage og opprettholde databaser
• post og arkivarbeid
• kurs-/konferansemedarbeider, sekretær
• kopiering, scanning
• annet forefallende arbeid innen administrasjonsseksjonens arbeid

Søker bør ha følgende kvalifikasjoner:
• videregående utdanning, eventuelt relevant fagbrev
• gode EDB-kunnskaper
• gode engelskferdigheter
• relevant praksis

Videre vil det bli lagt vekt på at søker:
• beherske norsk som arbeidsspråk
• har gode samarbeidsevner
• viser initiativ og arbeider selvstendig
• bidrar til et åpent og inkluderende arbeidsmiljø

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Gaute Auestad, tlf 51 83 29 12, epost gaute.auestad@uis.no

Opplysninger om tilsettingsprosessen fås ved henvendelse til Grete Marnburg, tlf 51 83 35 45, epost grete.marnburg@uis.no

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.201 kode 1070, ltr 22-36 kr 258.200-310.700 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Søknad med Utvidet søkerskjema og eventuelt en mer utfyllende CV sendes til jobb-hum@uis.no, innen18.09.2009.

NB! Eposten merkes st.id 30031605 i tittel-/emnefeltet.

Stillingsbeskrivelse

Fakultet/enhet: Humanistisk fakultet, Senter for atferdsforskning
Arbeidsområde: Administrasjon
Stillingstittel/funksjonstittel: Sekretær
Lønnsplan 90.201
Stillingskode/-betegnelse: 1070 Sekretær
Stillingsid: 30031605
Fast/midlertidig: Fast
Stillingsstørrelse (%): 100
Utarbeidet/sist endret:


1. Organisatorisk plassering
• Stillingsinnehaver er tilsatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert Senter for atferdsforskning, Humanistisk fakultet.
• Administrativ seksjonsleder er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
• Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde
• Oppfølging av daglige oppgaver innen administrasjonsavdelingen
• Arkivarbeid
• Arbeid med innkjøp og utsending av materiell

3. Arbeidsoppgaver
• sentralbordtjenester, ta i mot besøkende
• bestille og holde orden på materiell
• ha ansvar for arkivering og postgang
• lage oversikter og holde orden på informasjon på EDB
• hjelpe til med kopierings- og scanningarbeid
• delta med forberedelser og gjennomføring av kurs og konferanser
• daglig administrasjonsarbeid

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

 

 


Sist oppdatert av (08.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol