Ketil Knutsen kommenterer valet


Samfunnsforskar Ketil Knutsen ved Universitetet i Stavanger er ekspert på politisk retorikk. Dei neste tre vekene skal han kommentere stortingsvalet på NRK Rogaland.

Tre torsdagar på rad får forskaren ved Institutt for kultur- og språkvitskap fem minutt til å kommentera aktuelle saker frå ukas valkamp. I forbindelse med valet har NRKs distriktskontor fått utvida sendetid og Knutsen skal i elda dei siste fem minutta før Dagsrevyen 21.

Også på radio
– Fem minutt er lang tid på tv, men ikkje lang tid for ein forskar til å fordjupa seg. Derfor skal eg også vere på radioen kvar fredag morgon. I den sendinga kan eg utdjupa det eg prata om på tv kvelden før, seier Knutsen.

Meiningsfullt
For ein ekspert på politisk retorikk er innspurten i ein stortingsvalkamp det største høgdepunktet på fire år. Difor set Knutsen stor pris på å få sleppa til med sine faglege analyser.
– Eg ser fram til dette. Det følast alltid meiningsfullt når media er interessert og vil formidla det du forskar på. Kunnskap som blir lagd i skuffen er det lite meining i, seier Ketil Knutsen.

Frå før av har Knutsen ein eigen valblogg på VG sine nettsider.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (25.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol