Rektors avspark for UiS


Et nytt akademisk år ble sparket i gang i dag. I sin tale lanserte rektor Aslaug Mikkelsen nyheten om egne dekanmøter på UiS.

I talen kommenterte Mikkelsen året som UiS nå har lagt bak seg, med all den uro som har vært. Rektor la imidlertid mest vekt på de store utfordringene som UiS har og veien videre. Hun påpekte at alle må være med å ta ansvar for å bygge videre opp en institusjon som gjør det best mulig på forskning, undervisning og formidling.
– Hver og enkelt av dere kan bidra med å gi informasjon, tenke ut løsninger og bidra til fellesskap og omtanke for alle studenter, ansatte og våre eksterne partnere. Dette gjør vi ved å se på oss selv som byggere av arbeidsmiljø, læringsmiljø og universitetet, sa rektor.

Klokskap og vidsyn
Hun la også vekt på konstruktivitet:
– Vi har store utfordringer framover. Det fordrer klokskap, vidsyn og en erkjennelse av at vi er på ei skute. Når vi har uenigheter er det viktig at vi viser respekt for den enkeltes opplevelse, så vel som anerkjenne at det som skjer oppfattes forskjellig av de ulike aktører – uten at det innebærer en falsk beskrivelse av virkeligheten. Jeg ønsker meg konstruktive, konkrete løsningsforslag, gjerne radikale i formen, som er godt og grundig diskuterte i fagmiljøene, og som spilles inn som alternativer som vi sammen kan bruke i beslutningsprosessene.

Bedre resultater
Veien videre handler blant annet også om å ta tak i innspillene fra etatsstyringsmøtet som ledelsen ved UiS hadde med Kunnskapsdepartementet 22. juni. Her påpekte Kunnskapsdepartementet hvilke områder det er presserende å arbeide videre med for UiS, blant annet at universitetet måtte sette seg realistiske mål og bedre resultatene på søkermassen, gjennomstrømning, studiepoengsproduksjon, studentmobilitet, publisering og internasjonal sampublisering.
– Skal vi lykkes må vi trekke sammen og vi må erkjenne at vi må ta grep og gjøre prioriteringer som ikke alltid vil være like kjekke, sa rektor.

Samarbeid med dekanene
Aslaug Mikkelsen påpekte også i sin tale at hun gikk til valg på mer desentralisering og demokrati og at det fagpolitiske ansvaret ligger hos de faglige ansatte med rektoratet i spissen. Mikkelsen kunne fortelle at notatet ledelse ved UiS vil bli revidert for å bli tydeligere på dette. Hun påpekte også at det var viktig for henne å få til et godt samarbeid med dekanene og instituttlederne. Blant annet vil det nå bli innført faste dekanmøter.
Les hele rektors tale her.

Mye latter
Ellers innledet Marianne Simonsen med å si at mellom 3500 og 4000 nye studenter vil begynne på UiS i høst. Enhet for studentservice har i år forsøkt å forbedre informasjonen som gis til 2. og 3. årsstudenter, samt nettsidene. I tillegg har filmstudentene laget en serie nye reklamefilmer, som fikk god mottakelse blant de flere hundre ansatte som deltok på Avspark.
Hovedtalen ble holdt av Karin Fevaag Larsen fra selskapet ny:giv. Hun snakket om trivsel, arbeidsglede, positive og negative holdninger, motivasjon og humor på arbeidsplassen. Hun hadde flere ganger problemer med å overdøve latteren fra publikum.

To store utfordringer
Fra StOr kom leder Gunnar Dyrseth med informasjon om studentarbeidet. Direktør Per Ramvi avsluttet med noen ord om veien videre. Han pekte på økonomi og samspill som de to viktigste utfordringene i tiden framover.
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (11.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol