Nye muligheter innenfor verdens største forskningsprogram


Den 30. juli lyste Europakommisjonen ut flere nye utlysninger innenfor det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7RP), og hvor forskere fra norske universitet, forskningskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige aktører kan delta på lik linje med deltakere fra andre land.

Det er flere utlysninger (med mange relevante ”topics”) innenfor alle de tematiske områdene i samarbeid (Cooperation) og kapasitet (Capacity) delen av programmet, i tillegg til utlysninger innenfor det europeiske forskningsrådet (ERC).  Dette gir derfor en unik mulighet til forskere ved UiS om å søke forskningsmidler til europeiske samarbeidsprosjekter.     

De ulike tematiske områdene (Cooperation) i forskningsprogrammet omhandler;
- 'Health'  
- 'Food, agriculture and fisheries, and biotechnology'
- 'Information and communication technologies'
- 'Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies' 
- 'Energy'
- 'Environment (including climate change)'
- 'Transport'
- 'Socio-economic sciences and humanities'
- 'Space'  
- 'Security'

Årets utlysning har også spennende fellesutlysninger mellom flere av de tematiske områdene og hvor temaet er ” The Ocean of tomorrow”.


Utlysninger innenfor kapasitets- programmet (Capacity) har følgende temaer:
- 'Research infrastructures'  
- 'Research for the benefit of SMEs'
- 'Regions of knowledge'
- 'Research potential'
- 'Science in society'  
- 'Activities of international cooperation'  

Det europeiske forskningsrådet har også tre utlysninger (Starting Independent Researcher Grants) som er rettet mot å støtte fremragende forskere som etablerer egne forskergrupper.

Les mer her:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 

EU- fagenheten vil også informere om at vi i samarbeid med SUS arrangerer et seminar om forskningsmidler innen medisin og helsefag den 26. august på SUS. Les mer her      

Den 31. august arrangerer forskningsrådet et informasjonsmøte i Oslo for denne runden av utlysninger. Les mer her      I sammenheng med dette informasjonsmøte så arrangerer de den 1. september også et eget søknadskrivningskurs ledet av Sean McCarthy.  Les mer her  Dette kurset er veldig nyttig for de som har tenkt å skrive en søknad til EUs 7. rammeprogram.

Ta gjerne kontakt med EU- fagenheten om du har spørsmål eller er interessert i å vite mer om muligheter innenfor EUs forskningsprogram.


Sist oppdatert av (04.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol