Egen pandemiplan for UiS


Kriseplanen for UiS er nå utvidet med et eget kapittel om pandemiutbrudd.

Det var Kunnskapsdepartementet som i vår ba om at institusjonene i universitets- og høgskolesektoren laget egne planer for hvordan et massivt sykdomsutbrudd skal håndteres. Vi ble bedt om å ta høyde for et fravær på inntil 40 prosent.

UiS’ pandemiplan ble utarbeidet i samarbeid mellom Personalavdelingen og Strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Dette dokumentet er lagt ut på uis.no/krise og vil bli inkorporert i eksisterende kriseplan.

Du kan også laste ned pandemiplanen her


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (16.07.2009)

Skriv ut artikkel print symbol