En dags workshop i vitenskapelig skriving : "Writing for Scholars"


Hvordan nå gjennom med ditt budskap?

Lynn Parker Nygard holder en dags workshop for vitenskapelig ansatte ved UiS: "Writing for Scholars. A practical Guide to Making Sense and Being Heard".  

Lynn Parker Nygaard er en av landets fremst publiseringsrådgivere. Hun er født i 1964 i Inglewood, California og er utdannet i kvinnestudier fra Berkeley. Ved Universitetet i Oslo har hun tatt cand.mag.-graden, oversetterdiplom og cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har arbeidet som journalist, oversetter og språkkonsulent, og har siden 2000 vært knyttet til klimaforskningssenteret CICERO som informasjonskonsulent og publiseringsrådgiver. Hun arbeider nå som spesialrådgiver i PRIO.

Deltakere må ha med seg en beskrivelse av et pågående skrivearbeid, se kursbeskrivelsen.  Det er plass til 25 deltakere på hver workshop.

Tid og sted:
4. september kl 09.00 - 16.00, Arne Rettedals hus rom V -209
16. oktober     kl 09.00 - 16.00, Arne Rettedals hus rom V -209

Påmelding til siren.erichsen@uis.no   NB husk å oppgi hvilken dato du ønsker å delta!


Sist oppdatert av (13.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol