Til nyansatte ved UiS


Husk å sette av 24. september til introduksjonsseminar for nyansatte.

Invitasjon og program vil bli sendt ut i september.


Sist oppdatert av (12.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol