Utlysning av midler til prosjekt innen IKT-støttet utdanning og livslang læring


Norgesuniversitetet (NUV) lyser ut midler for prosjekt innen IKT-støttet høyere utdanning og livslang læring for 2010.

Informasjon om utlysningen finnes på NUVs nettsted:

NUV vil i år legge vekt på prosjekt innen tre prioriterte områder:

  • Pedagogisk utviklingsarbeid og bruk av IKT
  • Samarbeid mellom arbeidsliv og høgre utdanning
  • Åpne ressurser, deling og samhandling

Øvre rammer for tildeling til enkeltstående prosjekt er 1,5 mill kr, med krav om minst 1/3 egenfinansiering.

Søknadsprosessen er todelt. Første runde består av prekvalifisering med bakgrunn i en kortfattet prosjektskisse. NUVs eget skjema for prosjektskisse skal benyttes.

Søknader om prosjektskisse skal sendes til og godkjennes av den sentrale ledelsen på UiS, ved NettOp. Intern frist for innsending av prosjektskisser er 17. august, 2009.

Prosjektskissene sendes til NettOp, ved underdirektør Atle Løkken.

NUV vil ikke godta søknader som sendes direkte til NUV, uten godkjenning av sentral ledelse ved søkerinstitusjonen.

Spørsmål kan rettes til Atle Løkken, telefon 31045.


Sist oppdatert av (26.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol