Åpen fagdag høsten 2009


Åpen fagdag er i år lagt til onsdag 25. november. Ved de siste års arrangement har vi registrert ca 900 deltakere på de ulike forelesningene.

Den åpne fagdagen er en betydelig arena for samfunnskontakt mellom UiS og regionen. I et vidt rekrutteringsperspektiv gir fagdagen god uttelling. Den fungerer som etterutdanning for regionens lærere. Kontakten med avgangselevenes lærere, både som undervisere og veiledere for potensielle søkere, er viktig.

Like viktig er det å dyrke kontakten med andre deler av det yrkesaktive Rogaland, ikke minst de delene av yrkeslivet hvor UiS gir grunnutdanning og dermed også kan bidra med etter- og videreutdanning.

Det er også ønskelig å markedsføre UiS overfor allmennheten generelt og peke på de fagfelt, forskningsområder og undervisningsområder en finner ved UiS.

Vi vil minne om at bidrag under Åpen fagdag kan registreres i Forskdok som formidling under rubrikken "Faglig foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse".

Vi håper at like mange faglig ansatte stiller opp i år som i fjor, det vil si ca 50 foredragsholdere.

For planleggingens del ber vi om tilbakemelding så snart som mulig og helst innen 30. juni til pluss@uis.no.

Egil Gabrielsen, prorektor
Komiteen for Åpen fagdag


Sist oppdatert av (16.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol