Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 11. juni 2009


Det holdes møte i Styret for UiS torsdag 11. juni kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling og saksdokumenter:

Inkalling til styremøte 11. juni 2009

Informasjonsutveksling:
· SiS
· StOr
· Tjenestemannsorganisasjonene
· Ledelsen

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (17.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol