Konferansen Energy and Sustainability - siste invitt til ledige plasser


Etternølere kan fremdeles melde seg til konferansen på UiS den 11-12.juni, og festmiddagen på Sola Strand Hotell kl 19.00.

Forskningsminister Tora Aasland blir hovedtaler ved festmiddagen, som innledes med kunstnerisk innslag fra institutt for musikk og dans i Bjergsted.
Konferansen har en rekke fremragende foredragsholdere, med Nobelprisvinneren Rubbia fra Italia og den tyske miljøprisvinner for 2008, von Weizsäcker.
Arrangør av konferansen er Vitenskapsakademiet i Stavanger ved preses professor Dr. Per Amund Amundsen.

Se hele programmet her


 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (05.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol