Glads vitenskapelige arbeider vinner stadig nytt terreng


Førsteamanuensis dr. theol. Johnnie Glads vitenskapelige arbeider vinner stadig nytt terreng i utlandet.

Nylig ble en større artikkel av Glad publisert i The International Journal of Mormon Studies (Volume 2. Spring 2009). Dette er et europeisk basert, men internasjonalt fokusert fagtidsskrift. Man ønsker å knytte til nevnte tidsskrift høyt kvalifiserte bidragsytere. Hovedsiktepunktet er nemlig å promotere tverrfaglig vitenskapelig dyktighet ved å publisere artikler og vurderinger i relasjon til foreliggende studier av mormonismen.

I den nettopp publiserte utgaven av dette tidsskrift er det interessante artikler som er relatert til mormonske så vel som ikke-mormonske perspektiver – som igjen kan føre til fruktbar dialog og respekt for hverandre selv om man er uenig i sak.


 


Sist oppdatert av (29.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol