Stor interesse for norskstudier i Europa


Bortimot 100 læresteder tilbyr studier innen norsk språk og kultur på ulike nivåer. Erasmus-programmet for lærermobilitet er en fin måte å bli kjent med noen av disse lærestedene på.

En delegasjon fra Institutt for kultur og språkvitenskapbesøkte nylig Karlsuniversitetet i Praha, der det på humanistisk fakultet, institutt for germanske og skandinaviske språk tilbys både bachelor- og masterutdanning i norsk.

- Erasmus lærerstipend gir mulighet til å bli kjent med andre lands undervisningssystemer, men det viktigste er å bygge nettverk med andre lærere og studenter, mener universitetslektor Elisabeth Egeli.

Lærte om Kielland

Karlsuniversitetet ønsker videre samarbeid med UIS i årene som kommer. Under besøket fikk de tjekkiske studentene undervisning i blant annet Alexander Kiellands forfatterskap og Stavangers kulturhistorie. Egeli forteller at de tjekkiske studentene var svært engasjerte og deltok ivrig i diskusjoner.

- Til daglig underviser vi internasjonale studenter i norsk språk og kultur. Til høsten vil vi ha 80 studenter, men mange hundre har søkt. Så også UiS opplever stor interesse for disse emnene, fastslår hun.

Les mer om internasjonal mobiltet
 


Sist oppdatert av (27.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av delegasjon fra IKS i Praha
Universitetslektorene Elisabeth Egeli og Wenche Thomassen fra Institutt for kultur og språkvitenskap og norsk utenlandslektor Thor Henrik Svevad sammen mede tjekkiske bachelor studentene.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER