Nordisk seminar om minnestudier


Programområdet Memory Studies ved UiS organiserer et nordisk seminar med tittelen "Minnestudier i etisk og estetisk perspektiv" med kollegaer fra Lund, Karlstad, Lillehammer, Tromsø. Seminaret finner sted 8. og 9. juni på Hotell Thon Maritim

Program

8. Juni

08:30 Kaffe

08:45 Velkommen og presentasjon av seminaret

09:00-09:30 A. Dessingué: ”Ars Memoriae i Frankrike: fra Bergson til Ricœur”

09:30-10:00 B. Jager: ”Den tyske gjenforeningen i lys av memoriakulturen”

10:00-10:30 A. Velicu: "Re-learning to Remember: Romania’s Cultural Legacy and European Aspirations"

10:30 Kaffepause

10:45-11:15 J. Sundholm: "Finland i krig på duk sedan 1989: affirmativ historiografi och prostetiskt minne”

11:15-11:45 H. Gujord: ”Den tyske høsten 1977 – sett fra Norge”

11:45-12:15 A.E. Laksfoss Hansen: ”Splittet fortid - polemisk nåtid: Den spanske Minneloven i media”

12:15-12:45 LUNSJ

13:00-13:30 M. Drangeid: ”Litterære minner: om Jonas Lies sjøroman ”Rutland” (1880)”

13:30-14:00 S. Walton: ”Skriftpråkskifte i eit minneperspektiv”

14:00 Kaffepause

14:15-14:45 H-J. Wallin Weihe og M. Smith-Solbakken: ”Minnesmerker: etikk og verdivalg”

14:45-15:15 H. Sognli: ”Brev, minner og følelser”

15:15 Kaffepause

16:00-17:00 Diskusjon og oppsummering dag 1

19:30 MIDDAG

9. juni

08:45 Kaffe

09:00-09:30 K. Knutsen: ”Historiefortelling i moderne politikk”

09:30-10:00 C. Mithander: ”Levande historia som minnespolitik”

10:00-10:30 S. Aas: “Minnepolitikk i endring – Narvik og bruken av krigen etter krigen”

10:30 Kaffepause

10:45-11:15 N. R. Langeland: "Demokratiets minner. Frå Perikles gravtale til Käthe Kollwitz Pieta"

11:15-11:45 B. Törnquist-Plewa: "Cultural Trauma and Memory of the Expelled Peoples in Europe"

11:45-12:15 B. Kvalsvik Nicolaysen: ”Minne, myte, menneskesyn: Biografisjangeren lesen ut frå hermeneutikken til Paul Ricoeur og Charles Taylor”

12:30-13:00 LUNSJ

13:00–15:00 Diskusjonen fortsetter, oppsummering av seminaret, veien videre…
 


Sist oppdatert av (26.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol