Kurs/workshop i forhold til neste utlysning innenfor samfunnsvitenskap og humaniora-programmet i det 7. rammeprogram for forskning (7RP)


EU-fagenheten arrangerer den 9. juni et kurs i forhold til neste "Socio- economic Sciences and Humanities" (SSH)-utlysning som er ventet publisert den 30. juli 2009.

 Det er viktig allerede nå å begynne å tenke på mulige prosjektforslag til denne utlysningen, og EU-fagenheten vil derfor arrangere dette kurs/workshop med tanke på å utarbeide konkrete prosjektforslag til neste utlysning. 

Dato: 09. juni 2009                                                                                                                                                                                                     Tid: 09.00 - 12.15                                                                                                                                                                                                     Sted: Rom 053, Kjell Arholms hus

De som vil delta sender en påmelding til Kyrre Aas

PROGRAM:

Del 1

09:00          EUs forskningsprogram - verdens største forskningsprogram                                                                                              Ved Troels Jacobsen, leder for EU- fagenheten

09:15           Hvilke muligheter finnes for samfunns- og humanioraforskning?                                                                                            Fokus på aktuelle temaer som er ventet utlyst 30. juli 2009 innenfor samfunns- og humanioraprogrammet (SSH), samt kort gjennomgang av andre programmer hvor samfunnsforskning kan være aktuelt.  Ved prosjektleder/rådgiver Kyrre Aas, EU- fagenheten

10:00         Spørsmål og diskusjon.

10:15           Fra forskningside til ferdig søknad                                                                                                                                         Hovedpunkter man må være oppmerksom på når man utvikler en SSH søknad.  Støttefunksjoner: EU-fagenheten og PES.  Ved Troels Jacobsen, leder for EU-fagenheten.

10.45          Te/kaffepause

Del 2.

11.00          Gruppearbeide                                                                                                                                                                                   Gruppe arbeid med forhåndsinnmeldte temaer som kan utvikles mot en EU-søknad. Et oversiktskart for det gitte tema i forhold til EU som er utarbeidet på forhånd av EU-fagenheten vil bli brukt som grunnlag for gruppearbeidet.                    

  Arbeidet innen hvert tema vil fokusere på:                       

  •         Relevant backgrunn / policy                                                                                                                  
  •         Definer sluttbruker: industri/helse foreninger, interesse organisasjoner etc. 
  •         Kjenner man relevante internasjonale aktører, nettverk

        - utarbeidelse av en-side forslag   

                    Troels & Kyrre går rundt i gruppene

12:00          Presentasjon fra case, evaluering og hvordan kommer man videre

12:15         Slutt

 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av (02.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol