Universitetet i Stavanger arrangerer Nasjonal Forskningskonferanse i Q-metode!


Flere forskere ved UiS har begynt å andvende Q-metode som en fremgangsmåte for å studere menneskelig subjektivitet. De samarbeider med forskere både nasjonalt og internasjonalt, og har fått støtte fra Forskningsrådet og UiS til å arrangere en konferanse den 19. og 20. november med fokus på denne.

I tråd med UiS sin visjon om å ”utforske det ukjente”, er det flere forskere ved UiS som har oppdaget Q-metode som en spennende fremgangsmåte for å studere menneskelig subjektivitet. Metoden har elementer både fra kvalitative og kvantitative tradisjoner, men hvis man skulle tvinges til å plassere den et sted måtte det være innenfor den kvalitative familien. I "The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology" (Red. Willig & Stainton-Rogers, 2008) finnes det et kapittel om "Q Methodology" (Kap. 13, Stenner, Watts, & Worrell). For de som måtte være interessert er dette et godt kapittel å lese.

Metoden kan anvendes innen flere felt, men er særlig nyttig innen fag der individers personlige erfaringer, meninger, holdninger, verdier, opplevelser, følelser og oppfatninger er fokus for forskning. Det er altså når menneskelig subjektivitet står i fokus for forskning at metoden er særlig egnet. Q-metode kan også brukes i terapi og egenutvikling, og har blant annet blitt brukt av den kjente og svært betydningsfulle psykologen Carl Rogers. Det er en økende interesse for Q-metode innen flere fagområder, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet innen psykologi, pedagogikk, sosiologi, sosialfag, sykepleie, markedsføring, medisin og statsvitenskap. Blant initiativtakerne til konferansen finnes forskere fra NTNU, HSH og UiS. Forskningsrådet og Universitetet i Stavanger støtter konferansen.

Professor Diane Montgomery (Oklahoma State University, USA) og Professor Susan Ramlo (The University of Akron, USA), som begge er eksperter i Q-metode, vil holde introduksjonsforelesninger om metoden (Keynote-speakers). Resultater fra norske og internasjonale studier vil også bli presentert. Et mål for konferansen er å legge til rette for nettverksbygging blant forskere som er interessert i metoden.
 

Lenke til Q-konferansen.

Brosjyre til Q-konferansen.

Velkommen til en spennende konferanse!

Send gjerne invitasjonen videre! Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Ingunn Størksen eller Arlene Arstad Thorsen.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (30.07.2009)

Skriv ut artikkel print symbol