Erasmus lærerutveksling 2009/2010


For studieåret 2009/2010 vil lærerstipend utgjøre omlag kr. 6500 per uke. Instituttene bes om å sende en oversikt over tilsatte som ønsker å benytte seg av denne muligheten innen 30.06.2009.

For studieåret 2009/2010 vil lærerstipend utgjøre omlag kr. 6500 per uke. Instituttene bes om å sende en oversikt over tilsatte som ønsker å benytte seg av denne muligheten innen 30.06.2009.

Lærermobilitet gir gode muligheter til å knytte og opprettholde kontakt med utenlandske kolleger og lærersteder, og lærermobiliteten i Erasmus har som mål å:

  • gi studenter som ikke kan delta i en mobilitetsordning muligheten til å dra nytte av den kunnskap og ekspertise lærere fra andre europeiske land besitter
  • fremme utveksling av pedagogisk ekspertise og erfaring
  • oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å utvide og utvikle kursinnholdet og -utvalget de tilbyr

 


Sist oppdatert av (18.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol