Erasmus ansattmobilitet 2009/2010


Er du interessert i et utenlandsopphold for å gå på språkkurs, delta på kurs / konferanser eller få annen form for opplæring? Søk om stipend før 30. juni 2009 (NY FRIST!)

Internasjonale relasjoner kan i studieåret 2009/2010 tildele stipend til kortere opphold ved et universitet eller en annen bedrift, organisasjon eller institusjon innen EU. Ordningen er en del av det nye Erasmus-programmet i EUs program for livslang læring (LLP), og går under navnet "ansattmobilitet".

Hensikten med stipendet er å stimulere den internasjonale aktiviteten ved UiS. Alle ansatte, også ansatte i teknisk – administrative stillinger, kan søke.

Varigheten på oppholdet skal være på minimum én uke (fem arbeidsdager). Makslengde er 6 uker. Stipendet er på ca. kr. 6500.


Sist oppdatert av (18.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol