Sju styresaker utsett


På grunn av tidsnaud måtte styret ved Universitetet i Stavanger utsetta sju saker til neste møte.

Dei utsette sakene er:

  • Fakulteta sine handlingsplanar
  • Orientering om tal på søkarar til UiS for 2009
  • Sak om selskapa sine årsmeldingar, strategiske vedtak med meir
  • Strategisk handlingsprogram
  • Årsrapport for HMS-arbeidet ved UiS for 2009
  • Fullmaktssaker
  • Orienteringssaker

Desse sakene vil bli behandla i siste styremøte før sommaren, den 11. juni.

Dei andre sakene på sakskartet blei vedtatt etter instillinga, med eitt unntak. I sak om førebuing til etatsstyringsmøtet 2009 gjorde styret ei endring når det gjeld studentrepresentant. Den føreslådde studenten melde fråfall og ein ny representant skal derfor nemnas opp seinare.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol