Truls Engstrøm blir instituttleiar


Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok i går å tilsette Truls Engstrøm som leiar av Norsk hotellhøgskole frå 1. juli.

Engstrøm (40) er i dag førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole - institutt for økonomi og leiing. Frå 1. juli blir denne eininga delt opp i to separate institutt.
Truls Engstrøm har vært tilsett ved Universitetet i Stavanger sidan 1997. Sidan 2006 har han vært førsteamanuensis i serviceleiing, og er no studiekoordinator for NHS-faga. Truls Engstrøm har publisert ei rekkkje forskingsartiklar og leier forskingsprosjektet "Tourism Yield of Norway", som er finansiert av Noregs forskingsråd.
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol