Bjørn Hjertager i nasjonal komite


Instituttleder Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, er oppnemnd som sakkyndig medlem i nasjonal komite for professoropprykk.

Det gjeld innan fagområdet kjemisk prosessteknologi ved NTNU. Hjertager blei innstilt av Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU.

Oppnemninga gjeld for tre år.

Dei andre medlemmane av komiteen er:

Professor Bengt Andersson, CTH, Sverige, og professor May-Britt Hägg, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, leiar av komiteen.

 

 


Sist oppdatert av (14.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol