Varslingssaken ved UiS


Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i styremøtet i dag, 14. mai 2009, behandlet varslingssak fra hovedverneombudet ved institusjonen.

Styret har gjort følgende vedtak i saken:

 1. Styret ser alvorlig på varslingssaken som er meldt ved Universitetet i Stavanger. Vi beklager at denne saken ikke er løst på et tidligere tidspunkt og forventer at de involverte parter vil bidra til en positiv utvikling.

2. Styret har full tillit til alle de tre involverte personene.

3. Styret forventer at de prosesser som allerede er satt i gang i toppledergruppen intensiveres.
Styret kommer tilbake til saken i juni-møtet for å vurdere eventuelle ytterligere tiltak ved hjelp av ekstern ekspertise.

4. Styret sier seg lei for at utsagn er blitt oppfattet som trakassering og trusler om oppsigelser. Styret har fått forsikring om at dette ikke har vært intensjonen.

Dokumentene i saken er nå tilgjengelige:

Relaterte saker:
Bjørkum beklager
Hovedverneombudet orientert om håndtering av varslingssaken


Sist oppdatert av (19.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol