Viktig melding om fakturaer til UiS


Regnskapsenheten ved UiS opplever stadig at fakturaer og refusjonsskjema ikke er korrekt utfylt. Dette fører til forsinkelser og hindrer effektiv behandling. Derfor er det viktig å merke seg denne meldingen!

Inngående faktura:
UiS mottar en del leverandørfaktura som ikke er tilstrekkelig merket for effektiv behandling.
Dette fører til at flere faktura blir betalt etter forfallsdato, noe som igjen resulterer i ekstraomkostninger (purregebyr, renter og inkassosalær).

UiS ønsker som følge av dette å stramme inn rutinen vedrørende krav til merking av faktura.
Fra 22.06.09. vil sentral økonomiavdeling returnere faktura som ikke tilfredsstiller kravene til leverandørene.

Faktura fra leverandør skal alltid merkes med følgende opplysninger:
Bestillerkode
Bestillers navn
Fakturaadresse: Universitetet i Stavanger, Postboks 170, 3672 Notodden

Refusjoner:
AØV mottar fremdeles en del refusjonsbilag som ikke er korrekt utfylt. For mest mulig effektiv behandling skal skjemaet fylles ut maskinelt. Minner igjen om at ufullstendige bilag vil bli returnert. Det er også viktig at alle ikke fast ansatte som skal ha refusjoner får informasjon om hvor de finner refusjonsskjemaet.

Skjema og rutiner
Fakturaadresse og oversikt over bestillerkoder, samt refusjonsskjema og rutine for bruk av dette, er lagt ut på intranettet:

http://ansatt.uis.no/uis-haandbok/budsjett_og_regnskap/regnskap/article7969-3838.html

 

Vennligst påse at opplysningene over blir formidlet til leverandørene ved bestillinger med omgående virkning.


Sist oppdatert av (13.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol