Informasjonsbrosjyre om Kvalitetssystemet ved UiS


Den nye Informasjonsbrosjyren om Kvalitetssystemet ved UiS distribueres ut til alle på campus i løpet av dagen i dag og i morgen.

Kvalitetssystemet er alle de tingene UiS gjør for å sikre at studiekvaliteten ligger på et tilstrekkelig høyt nivå, gjennom å sikre kontinuerlig forbedringer, dokumentere arbeidet, og avdekke sviktende kvalitet.

Her kan du lese den elektroniske, blabare utgaven av brosjyren: http://issuu.com/docs/uis.no

Les mer om Kvalitetssystemet her (bl.a. den utførlige kvalitetshåndboken).


Sist oppdatert av Kjartan Lindland (06.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol