Endringer i reiseregulativet og ny reiseregning


Med virkning fra 1 mars 2009 er det endringer i statens særavtaler.

 

Hovedtrekkene i særavtale for reiser i utlandet:

 

Ulegitimert nattillegg bortfaller. Utgifter til overnatting dekkes nå kun etter orginalbilag, begrenset oppad til satser for det enkelte land.

 

I tillegg innføres det et kompensasjonstillegg på kr 400 pr døgn.  Dette anses som  skattepliktig lønn.

 

Nye satser for kostgodtgjørelse.

 

Endringene kan leses i  SPH 9.3.8§8, SPH 9.3.9§9, SPH 9.3.10§10

 

 

Hovedtrekkene i særavtale for reiser i innlandet.

 

Nye diettsatser .

 

Endring på måltidsfradrag i dagdiett

 

Endringene kan leses i :  SPH 9.2.9§9

 

 

Info :

 

Ny web versjon reiseregning ligger under start menyen. Den er oppdatert med nye satser.

 

I løpet av høsten 2009 skal vi ta i bruk ESS ifbm reiser. ESS er bla. en selvbetjeningsmodul for reiser.

 

Alle reiseregninger som er innlevert lønningskontoret  hvor reisen er foretatt etter den 01. mars er blitt utbetalt etter de nye satsene.

Kontaktperson for reiser er: Brit Mydland Olsen tlf. 51833014.

 


Sist oppdatert av (23.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no