Pollenmøtet 20.-21. april 2009


Pollenmøtet, møtet for norske paleobotanikarar, blir skipa annakvart år, og ansvaret for møtet går på omgang mellom norske institusjonar der ein driv forsking innan paleobotanikk. I år er det Arkeologisk museum UiS sin tur til å vera vertskap.

Møtet samlar 29 deltakarane frå universiteta i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og Universitetet for bio- og miljøvitenskap. Se programmet her.

 
             

 

 


Sist oppdatert av Ingund Svendsen (17.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol