Petromaritim konferanse i Haugesund


Haugesund petromaritime forsknings- og innovasjonskonferanse arrangeres den 5. mai 2009.

Konferansen blir arrangert av Høgskolen Stord/Haugesund, Haugaland Kunnskapspark og Polytec. I år blir det tre parallellsesjoner basert på Forskningsrådets tre hovedsatsingsområder - Maroff, Renergi/Climit og Petromaks.

Målet for konferansen er:

  • Økt innovasjon gjennom målrettet bruk av forskningskompetanse og virkemiddelapparatet.
  • Synliggjøring av Forskningsrådet og prosjekter Forskningsrådet finansierer.
  • Vise bruk av forskning i industrien.
  • Synliggjøre næringene på Haugalandet og i Sunnhordland for virkemiddelapparatet og hverandre.
  • Med virkemiddelapparatet trekker vi i hovedsak frem Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Målgruppen er beslutningstakere, teknologiutviklere, ingeniører og forskere i innovasjonsintensive bedrifter, innenfor maritime næringer, gass- og petroleumsorientert industri og energiintensive industribedrifter.

Les mer om arrangementet i denne foreløpige invitasjonen fra HSH (pdf-format, 115 kB).
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (16.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol