Forskerforbundets vårseminar


Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP) arrangerer vårkonferanse i Stavanger 23.-24 april.

Tema for seminaret er FAPs høyringsuttalelse om organisasjonsutviklingen i Forskerforbundet og fokuset lokallaga har på lønns- og arbeidsvilkår for FAP sine medlemmer knytta til lokale forhandlingar.

For meir informasjon, gå inn på Forskerforbundet sine nettsider. Du kan og lasta ned programmet her (Word, 51 kB).


 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (16.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol