Svein Tuastad nominert til Årets artikkel


Tidsskrift for samfunnsforskning har nominert Svein Tuastad til prisen Årets tidsskriftartikkel.

Artikkelen det dreier seg om heter "Liberal modernisering. Den normative dimensjonen i norsk politikk – sett gjennom skuleporten" og ble publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning nummer 2, 2008.

Tidsskrift for samfunnsforskning begrunner nominasjonen av hans artikkel slik:
"I historikerdebatter om norsk etterkrigspolitikk har Arbeiderpartiet vært kritisert for høyredreining og teknokratdominans. Artikkelen bryter med slike utbredte oppfatninger. Fokuset er på partiprogrammer og stortingsdebatter 1945–2005 om skolepolitikk. Ved å trekke inn normativ politisk teori framtrer to overraskende verdikonstellasjoner: I religionsdebatten har venstresida argumentert ut fra generelle borgeråndsposisjoner og toleranse, mens høyresida har vektlagt at kristendom og samfunnsmoral er synonymt. På privatskoleområdet vektlegger derimot høyresida samfunnsmessig toleranse overfor ulike grupper, mens venstresida påpeker at individuell toleranse utvikles gjennom fellesskap i skolen. Venstresida har dermed vektlagt både likhet og mer konsekvent liberalisme, mens høyresida har kombinert svakere tilslutning til likhetshensyn med kristenkommunitarisme."

Tuastads artikkel vil konkurrere med nominerte fra andre vitenskapelige tidsskrifter. Prisen deles ut på en årlig hagefest i juni.
Svein Erik Tuastad er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (08.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol