Konferanse om studier av øyebevegelser - SWAET2009


The Scandinavian Workshop of Applied Eye-Tracking (SWAET) skal være et møtested for forskere, studenter og andre som bruker øye-bevegelser som et verktøy i arbeidet sitt. 6. og 7. mai 2009 kommer 80 - 100 delegater fra hele Europa, og Lesesenteret står som arrangør. Konferansen er en ypperlig mulighet til å få innblikk i hvordan studier av øyebevegelser kan benyttes som metode.

SWAET er en mulighet til å se øyebevegelsesmetodolgi anvendt på forskjellige fagområder. Metoden gjør det mulig å følge den visuelle oppmerksomheten til utøveren i ulike situasjoner. Dette åpner for spennende studier innen mange forskjellige fagfelt. 

Felles metode - ulike fagfelt

- Fellesnevneren for alle foredragene på konferansen er at de bruker eye-tracking som metode. Flere av temaene som tas opp er knyttet til selve metoden og er relevante på tvers av fagfelt, forklarer førstelektor Oddny J. Solheim ved Lesesenteret som er leder for arrangementskomiteen.

Og hun fortsetter;

- Andre innlegg presenterer forskning hvor metoden er anvendt innen bestemte fagfelt. Et prosjekt som vil bli presentert omhandler for eksempel hvordan internettbrukeren evaluerer søkeresultatene når han har gjort søk på nettet. Her vil man finne ut om en endring i presentasjonen av søkeresultatene kan føre til at den som søker velger mer relevante resultater og ikke bare det som står øverst på lista.

Under konferansen blir det også presentert et eksempel på hvordan metoden kan benyttes innen idrett. Et av prosjektene undersøker den visuelle oppmerksomheten til målmannen i straffesparkøyeblikket. Hva ser han på de gangene han redder straffesparket? Hvis man vet noe om dette og kan styre den visuelle oppmerksomheten kan man kanskje øke prestasjonene hans slik at han redder flere straffespark.

- Et annet spennende prosjekt tar for seg oppstilling av varer i butikkhyllene. Her undersøkes det i hvilken grad det at vi har bestemt oss for hvilket produkt eller merke vi skal ha påvirker måten vi ser på og leter i butikkhyllene, sier Solheim.

Styrker kompetansen i distriktet

Konferansen er åpen for alle, og arrangøren ønsker både næringslivet, studenter og forskere velkommen.

Vi håper at konferansen kan bidra til at flere forskere i distriktet får øynene opp for muligheten metododen gir til å stille nye spørsmål og tror at dette kan være med på å styrke miljøet for øyebevegelsesstudier i Stavanger, avslutter Oddny J. Solheim.


Sist oppdatert av (14.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde fra øyebevegelseslaboratoriet
Lesesenteret har etablert et øyebevegelseslaboratorium på UiS
Praktisk informasjon

SWAET2009 - konferansesider

Påmelding til konferansen (påmeldingsfrist er satt til 20. april)