Redusert arbeidstid onsdag før skjærtorsdag


I forbindelse med ny Hovedtariffavtale i Staten gjeldende for perioden 1. mai 2008 til 30. april 2010 er det blant annet gjort følgende endring: Arbeidstid onsdag før skjærtorsdag er endret fra kl. 13.00 til 12.00.

Ansatte som bruker fleksitidskjema kan selv endre timetallet i rubrikken "skal jobbe".


Personalavdelingen


Sist oppdatert av (02.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol