Hamsun på Kult.kafeen


I anledning 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel, kåserer og forteller Nils Magne Knutsen (UiT) over temaet "Hans sjæl var både sort og hvit, kanskje mere sort end hvit". Arrangementet finner sted på Kult.kafeen torsdag 2. april kl. 19.00.

Knutsen var med på å starte Hamsundagene på Hamarøy og har tidligere vært styreleder i Hamsun-Selskapet. Han er førsteamanuensis i nordisk literatur ved Universitetet i Tromsø.


Sist oppdatert av (01.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol