Utlysning Marie Curie Individual Fellowships


Dette er en fin mulighet for forskere som ønsker et opphold ved et annet universitet for en periode ( f.eks sabatsår) i sin karriereutvikling, og forskergrupper ved UIS som ønsker å hente inn personer fra andre fagmiljøer (kunnskapsoverføring).

Ordningen gjelder lønnsmidler for forskere som har en mer "senior profile", i det minste en dr.grad eller fire års forskningserfaring, men helst lengre fartstid. Oppholdene kan være av 12-24 måneders varighet med formål karriereutvikling og kunnskapsoverføring Det er ingen begrensning med hensyn til fagområde eller sektor i Marie Curie actions, og kontrakten omfatter kun den aktuelle forskeren og vertsinstitusjonen(e).

  • Intra-European Fellowships (IEF): For opphold i EUs medlemsland og de assosierte stater
  • International Outgoing Fellowships (IOF): Opphold i tredjeland, dvs. alle andre land enn de ovennevnte.
  • International Incoming Fellowships (IIF): Opphold i Norge for forskere fra tredjeland.

Tredjeland er altså alle andre land enn de europeiske, slik som Kina, USA, Japan, Sør-Afrika, Australia etc.etc.

Søknadsfristen for de tre individuelle stipendene under Marie Curie actions er 18. august 2009.

Mer infomasjon om utlysningene innenfor de tre Marie Curie Individual Fellowships finnes på Cordis:  

Generell informasjon om Marie Curie Actions

 

Ta gjerne kontakt med fagenheten for EU- forskning om du har spørsmål i forhold til Marie Curie ordningen. 

 

 


Sist oppdatert av (31.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol